Privacyverklaring

“In balans met…” stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij doen er alles aan om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) te behandelen.

In deze privacyverklaring wordt het volgende uiteengezet:

 1. Reikwijdte en aanvaarding
 2. Door “In balans met…” verzamelde persoonsgegevens
 3. Waarom “In balans met…” persoonsgegevens verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden
 4. Delen van persoonsgegevens door “In balans met…”
 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 6. Veiligheid en bewaren van gegevens
 7. Contactgegevens

1. Reikwijdte en aanvaarding van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de website “inbalansmet.be” of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijk die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en/of ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

“In balans met…” behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

2. Door “In balans met…” verzamelde persoonsgegevens

“In balans met…” verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan deze die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt.

Gegevens die u actief aan ons verstrekt

“In balans met…” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Gegevens die we verzamelen wanneer u de website “inbalanbsmet.be” bezoekt

“In balans met…” gebruikt alleen technische en functionele cookies* en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

* Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

3. Waarom “In balans met…” persoonsgegevens verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden

“In balans met…” verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen, zoals:

 • het afhandelen van een betaling,
 • het verzenden van een nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten,
 • het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zouden zijn.

4. Delen van persoonsgegevens door “In balans met…”

“In balans met…” zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier delen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar .

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

• Gegevensbeveiliging

“In balans met…” neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website “inbalansmet.be” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

• Bewaren van gegevens

“In balans met…” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

7. Contactgegevens “In balans met…”

Vanessa Vandergeeten (verwerkingsverantwoordelijke “In balans met…”)

Adres: Kamerstraat 56, 9551 RESSEGEM (BELGIE)

Ondernemingsnummer: 0661.973.926

Telefoon: +32 497 55 83 01

E-mailadres:

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact opnemen via .