Disclaimer

De informatie op de website van “In balans met...” werd met de grootste zorg samengesteld.

De inhoud van deze website behoort toe aan “In balans met…” en is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij “In balans met…”.

De bezoeker van deze website is conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan de inhoud van deze website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder voaf sorchriftelijke toestemming van de houder van het eigendomsrecht.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de bezoeker worden beschouwd.

“In balans met…” behoudt zicht het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging. U wordt aangeraden de inhoud van de website regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Bij “In balans met…” werken geen artsen, noch ander medisch of geneeskundig onderlegd personeel. Er worden geen diagnoses gesteld en er worden geen specifieke problemen als dusdanig behandeld. “In balans met…” aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

De informatie op deze website en de toepassing ervan dienen niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp en zijn aldus niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van (zelf-)diagnoses. Er worden geen garanties gegeven of beloftes gemaakt en de bezoeker van de website is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. “In balans met…” draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige andere websites die gelinkt zijn aan deze website.